Pri zakladaní podnikania sa  človek stretne s označením fyzická osoba a právnická osoba. Aký je v tom rozdiel? S týmto označením sa môžete stretnúť v zákonoch, rôznych poučkách, na internete, v televízií.

Ja som sa s týmto označením už stretla na strednej škole, kde sme sa to učili. Samozrejme som to nebrala vážne, a preto som si to musela teraz aj ja osviežiť, aký je v tom  rozdiel. Prišla som na niekoľko dosť závažných rozdielov, podľa ktorých by som sa rozhodovala, či by som chcela podnikať ako  fyzická alebo právnicka osoba.

Zásadný rozdiel medzi fyzickou osobou a právnickou osobou je ten, že fyzickou osobou sme všetci. Fyzickou osobou sme sa už narodili, na rozdiel od právnickej osoby, kde právnicka osoba  vznikne.

Presné znenie sa nachádza v zákone: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Podnikateľ si na začiatku podnikania musí zvoliť, či bude vystupovať ako fyzická osoba alebo právnicka osoba. Je to veľmi dôležité, hlavne do budúcnosti pri vzniknutí  rôznych problémov –  nezhody medzi spoločníkmi, problémy so splácaním…

Fyzická osoba

 • začne podnikať na svoju zodpovednosť,
 • založenie živnosti na fyzickú osobu môže človek po dovŕšení 18 rokov,
 • zánik fyzickej osoby nastane jeho smrťou,
 • táto osoba ručí celým svojim majetkom, čo môže byť problém pri vzniknutí problémov so splácaním svojich záväzkov. V tomto prípade nie je rozdelení majetok firmy a rodinný majetok,
 • založenie živnosti pre fyzickú osobu je oveľa jednoduchšie pri dokladovaní
 • založenie je lacnejšie
 • podnikať môže osoba okamžite po ohlásení na Živnostenskom úrade (ak ide o voľnú živnosť),
 • jednoduché vedenie účtovníctva,
 • jednoduchšia administratíva.

Túto formu si zvolí podnikateľ, keď nemá alebo má málo zamestnancov, nemá až taký vysoký obrat zisku, chce podnikať sám bez spoločníkov.

Právnicka osoba

 • ide o vytvorenú organizáciu, ktorá bola vytvorená za účelom podnikania. Má právnu formu obchodnej spoločnosti r. o.,  a.s. a iné,
 • na založenie je potrebná písomná zmluva alebo zakladacia listina,
 • právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo do iného registra,
 • právnicka osoba zaniká výmazom z obchodného registra,
 • ručí majetkom firmy, prvotným vkladom. Pri vzniknutí neschopnosti platiť záväzky, človek nepríde o rodinný majetok, len o majetok firmy,
 • zdĺhavejšie vybavenie pri zakladaní obchodnej spoločnosti,
 • založenie je omnoho nákladnejšie,
 • vedenie účtovníctva je podvojné a organizácia si väčšinou musí zabezpečiť externú firmu na spracovanie dokumentácie,
 • administratíva je zložitejšia.

Táto forma je určená pre organizácie, ktoré majú veľa zamestnancov, majú veľký obrat zisku.

katrin.kristofova@gmail.com
Som mama podnikateľka a vďaka mojím znalostiam sa snažím plniť všetky zákony ohľadne podnikania a konečne podnikať bez pokút. Tieto cenné informácie si nenchám len pre seba, ale týmto chcem pomáhať aj ostatným. Moju cestu si môžete prečítať tu >>
 • Název eBooku

  Přitažlivý krátký text (max 2. věty), díky kterému se klient rozhodne stáhnout eBook.

 • Nejnovější články
 • Kategorie
 • Stretneme sa na Facebooku: